Өндірістік практика

Медициналық-техникалық колледждің өндірістік практикасы ажырамас процесс болып табылады және студенттердің кәсіби даярлығын қалыптастыруда шешуші рөл атқарады.
Тәжірибенің негізгі мақсаты студенттерге медицина саласындағы болашақ кәсіби қызметке сәтті бейімделуге ықпал ететін қажетті практикалық тәжірибе беру болып табылады.

Сонымен қатар, өндірістік практиканың негізгі міндеттеріне мыналар жатады:

1. Нақты кәсіби ортада теориялық білімді бекіту үшін практикалық дағдыларды практикада қолдану және игеру.
2. Студенттерді таңдалған медицина саласындағы жұмыс ерекшеліктерімен және кәсіби қызметтің негізгі принциптерімен таныстыру.
3. Ұжымдық жұмыс дағдыларын дамыту және пациенттермен және әріптестермен тиімді қарым-қатынас жасау.
4. Кәсіби этиканы игеру және медициналық салаға тән мінез-құлық ережелерін игеру.

Тәжірибе колледждің әлеуметтік әріптестері базасында ұйымдастырылады, олармен ынтымақтастық туралы шарттар мен меморандумдар жасалды. Танылған медициналық мекемелермен және ұйымдармен жемісті ынтымақтастықтың арқасында студенттерге тәжірибелі мамандардың қадағалауымен жұмыс істеуге, заманауи жабдықтарды пайдалануға және өз саласында өзекті білім алуға мүмкіндік беріледі

Мұның бәрі студенттердің кәсіби ортаға терең енуіне және болашақта табысты жұмысқа орналасу үшін қажетті дағдыларды қалыптастыруға ықпал етеді.

Тәлімгерлер мен оқытушылар студенттерге олардың жеке дамуы үшін оңтайлы жағдайларды қамтамасыз ете отырып, кәсіби өсу процесіне сапалы қолдау мен бақылау көрсетеді.

09110200 «Ортопедиялық Стоматология» біліктілігі 4S09110201 «Тіс технигі»

09110100 «Стоматология» біліктілігі 4S09110102 «Дантист»

09160100 «Фармация» біліктілігі 4S09160101 «Фармацевт»

07140600 «Медициналық техниканы монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу»
4S07140602 «Жабдықты пайдалану және жөндеу технигі» біліктілігімен

09130100 «Мейіргер ісі», біліктілігімен
4S09130103 «Жалпы практикадағы мейіргер»

09140200 «Медициналық оптика» біліктілікпен 4S09140201 «Оптик медициналық»