Тәрбие беру бағыты

Өскелең ұрпақтың бойында рухани-адамгершілік қасиеттерді тәрбиелеу және тәрбиелеу барлық уақытта өзекті. Біздің болашағымыз, еліміздің болашағы-жас ұрпақ, ал ұрпақ тәрбиесі – адамзаттың мәңгілік тақырыбы.

Еліміздің болашағына айналатын бүгінгі балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеу, оларға барынша әлеуметтік қолдау көрсету, олардың толыққанды білім алуы үшін жағдай жасау, олардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау Қазақстанның ұлттық саясатының негізгі бағыттарының бірі болып табылады.

Медициналық-техникалық колледж бұл маңызды миссиядан тыс қалмайды.  Мұнда тәрбие мен оқыту біртұтас білім беру кеңістігін құру үшін біріктіріледі.  Оқу пәндерінің, кураторлық сағаттардың және қосымша сабақтардың объективі арқылы студенттер кәсіби дағдыларды ғана емес, сонымен қатар өмірлік маңызды сабақтарды да түсінеді, жанашырлықты, жауапкершілікті және басқаларға құрметпен қарауды үйренеді.

Тәрбие жұмысының жоспары келесі бағыттарды қамтиды:

 • Жаңа Қазақстандық патриотизм мен азаматтыққа тәрбиелеу, құқықтық тәрбие;
 • рухани-адамгершілік тәрбие;
 • ұлттық тәрбие;
 • отбасылық тәрбие;
 • еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие;
 • зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу;
 • Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие;
 • дене тәрбиесі, салауатты өмір салты.

Тәрбие жоспарының мақсаты: жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар негізінде еңбекқор, адал, саналы, жасампаз азаматты тәрбиелеу.

Тапсырмалар:

1. ата-аналарды, ересектерді құрметтеу дағдыларын қалыптастыру және тәрбиелеу, олардың тәрбиесін тыңдау, отбасылық көңіл-күйді бағалау, отбасы алдындағы міндеттерін лайықты орындау;

2. мейірімділік, абырой, ар-ождан, қадір-қасиет, жауапкершілік, қамқорлық пен әділеттілік сезімі ретінде қасиеттерді ояту, еңбекқорлық пен құқықтық мәдениетті қалыптастыру;

3. ұлттық қазынаны қорғау, қазақ тілін, ұлттық рәміздерді құрметтеу, бейбітшілікті, келісімді, ұйымшылдық пен ұлттық бірлікті сақтау, патриотизм мен мемлекеттілікке тәрбиелеу;

4. денсаулық, салауатты өмір салтын, ақыл-ой тазалығын және эмоционалды тұрақтылықты бағалаңыз;

5. табиғатқа, ұлттық және мәдени мұраға, табиғи ресурстарды үнемді және тиімді пайдалануға ұқыпты қарауға тәрбиелеу.

Ол үшін Медициналық-техникалық колледжде қазақ халқының ұлттық, жалпыадамзаттық құндылықтарына негізделген «бірыңғай тәрбие бағдарламасы» іске асырылуда.

Колледж ұжымының жалпы мақсаты-жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген және озық әлемдік білім беруді меңгерген адал азаматты тәрбиелеу.

Студенттен күтілетін нәтижелер:

1. ата-аналары мен ересектерін құрметтей алады, отбасы алдындағы жауапкершілігін түсінеді және қабылдайды, «шаңырақ», «жеті ата», «тектілік» ұғымдарының мағынасын бағалайды, отбасының әл-ауқатын бағалайды;

2. отбасындағы және колледждегі іс-әрекеттері үшін жауапкершілікті өз мойнына алады, өз сөзіне, ісіне адал, кішілерін қолдайды, үлкендерін құрметтейді, Ар-намыс пен қадір-қасиетті қорғайды және бағалайды, адал еңбекті жоғары бағалайды;

3. патриотизмді көрсетеді, белсенді азаматтық ұстанымға, тектілікке ие, өз халқына адал қызмет етуді, мемлекеттің тәуелсіздігін, ел мен жердің тұтастығын қорғауды өзінің міндеті деп санайды, дәстүрлерді біледі және сақтайды;

4. ой мен дененің тазалығын, салауатты өмір салты мәдениетін, жанның үйлесімділігін қолдайды;

5. үйін, ауласын, қаласын таза ұстайды, қоғамдық орындар мен қоршаған ортаны таза ұстауға тырысады, табиғатқа сүйіспеншілікпен қарайды, туған өлкенің қайталанбас ерекшеліктерін таниды және құрметтейді, ұлттық мәдениетті құрметтейді.

«Бірыңғай тәрбие бағдарламасына» сәйкес ұлттық құндылықтар: ҰЛТТЫҚ МҮДДЕ, АР-ҰЯТ, ТАЛАП.

Ұлттық мүдделердің құндылығы:

 • Қазақстанның мемлекеттілігін нығайтуға қатысу;
 • Қазақстанның ұлттық мүдделеріне қызмет етуге дайындық;
 • қоғам игілігі үшін қызмет ету;
 • қазақстандық имиджді қалыптастыруға белсенді ықпал ету;
 • Қазақстанның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге дайын болу;
 • ұлттық мұраға ұқыпты қарау;
 • ұлттық мәдениетті дәріптеу;
 • қазақ тілін қолдану аясын кеңейту;

Ар-ұяттың құндылығы:

 • Академиялық адалдық принципін сақтау;
 • моральдық нормаларды сақтау;
 • адал еңбекті құрметтеу;
 • шешім қабылдай білу және жауапкершілік сезімін қалыптастыру;
 • өз сөздеріңізге және істеріңізге адал болу;
 • достарына, сыныптастарына, отбасы мүшелеріне мейірімділік пен құрмет көрсету;
 • тбасының абыройына қамқорлық жасау;
 • отбасы, топ, колледж, қоғам, ел алдында жауапкершілікті сезіну.

Талаптың Құндылығы:

 • сыни және шығармашылық ойлауды үйреніңіз;
 • қарым-қатынасқа, еңбекке және өзін-өзі дамытуға деген ұмтылысы бар;
 • технологиялық және цифрлық дағдыларды насихаттау;жеке және командада дами білу;
 • дұрыс қарым-қатынас орната білу;
 • физикалық белсенді болу;
 • уақыт пен өз ресурстарыңызды тиімді жоспарлаңыз.

Тәрбие бөлімінің құрамы:

Директордың тәрбие работе жөніндегі орынбасары-Есманова Роза Сағандыққызы

Педагог-психолог-Қарабалаева Заура Құралбайқызы

ЗТБ инспекторы-майор Откульбаева Ботагөз Маратқызы